บริการจัดส่งด่วน
ทั่วประเทศและต่างประเทศ


หน้าหลัก

ตัวอย่างการจัดส่ง EMS
ในประเทศ 77 จังหวัด และต่างประเทศ

กรุงเทพฯ 50 เขตภาคเหนือ 9 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดภาคกลาง 21 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ)ภาคตะวันออก 7 จังหวัดภาคตะวันตก 5 จังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัดจัดส่งด่วนทั่วโลก

อเมริกา (America)
ญี่ปุ่นน (Japan)จีน (China)เกาหลีใต้ (South Korea)ออสเตรเลีย (Australia)สิงคโปร์ (Singapore)


มาเลเซีย (Malaysia)


แคนาดา (Canada)


อิสราเอล (Israel)